Ανάλυση των φωνών

Α. Klokkende waterslager (Χτύπημα του νερού η κλοκκέντε)

Είναι η πιο αξιόλογη στροφή του ρεπερτορίου των μαλινουά (12 βαθμοί max, 4min). Ακούγεται σαν μια μεγάλη σταγόνα νερού που πέφτει ασταμάτητα μέσα σε ένα δοχείο γεμάτο με νερό. Επίσης θυμίζει το κλοκ-κλοκ που κάνει μια κότα που καλεί τα πουλάκια της.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της στροφής αυτής είναι οι εξής:

 • Η ποιότητα του ήχου
 • Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα που προφέρονται από το πουλί
 • Το βάθος του τόνου
 • Ο ρυθμός των χτυπημάτων του νερού
 • Η κίνηση του κάθε χτυπήματος

Τα σύμφωνα που προφέρονται από το πουλί πρέπει να είναι  στην αρχή wl-γλ, gl-γκλ, kl-κλ, και στο τέλος το κ. Τα φωνήεντα και οι δίφθογγοι πρέπει να είναι: ο, ου.

Τα φωνήεντα α και ι δίνουν μια σκληρότητα στην στροφή αυτή, και καλύτερα να αποφεύγονται. Οι συνδυασμοί των δύο αυτών δίνουν: γκλουκ-γκλουκ-γκλουκ, κλοκ-κλοκ-κλοκ, γλουκ-γλουκ-γλουκ.

Ο τόνος πρέπει να είναι βαθύς και γλυκός αλλά να έχει δύναμη. Δεν πρέπει να είναι οξύς γιατί ενοχλεί το αυτί μας. Τα καλύτερα πουλιά λένε αυτή την στροφή αρχίζοντας πολύ χαμηλά, μετά ανεβαίνουν κρεσέντο και τελειώνουν ξαναχαμηλώνοντας πιάνο η πιάσιμο.

Ο ρυθμός που πρέπει να λέγονται οι συλλαβές πρέπει να είναι αργός. Οι συλλαβές πρέπει να λέγονται καθαρά, μία μία, με μία ίση απόσταση μεταξύ τους.

Η κίνηση: το χτύπημα του νερού μπορεί να προφέρεται:

 • Μόνο του, σκέτο, ένα-ένα, η
 • Με τρόπο διπλό, δηλαδή πρώτα ένα χτύπημα που το ακολουθεί αμέσως ένα άλλο πιο σιγανό σαν αντίπαλος του.
 • Με τρόπο συνεχόμενο, το ένα χτύπημα να κόβει το άλλο πριν καλά-καλά τελειώσει (περιορισμένης αξίας)

Κάθε χτύπημα του νερού προσφέρεται σύμφωνα με μια κίνηση, που μπορεί να είναι:

 • Σε γραμμή ίσια
 • Ανεβαίνοντας
 • Σε καμπύλη
 • Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας
 • Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας αλλά διακεκομμένα

Τα χτυπήματα του νερού που προφέρονται ανεβοκατεβαίνοντας είναι μεγαλύτερης αξίας.

Τέλος τα χτυπήματα του νερού πρέπει να λέγονται πάντα με το ράμφος κλειστό και έτσι αποκτούν την πολύτιμη αξία τους. Καλό είναι να παρατηρούμε τους  αερόσακους του πουλιού πως διογκώνονται εναλλάξ, χαρακτηριστικό της δυσκολίας της συγκεκριμένης φωνής.

Β. Bollende waterslager ( νερό που βράζει η μπολέντε).

Φωνή συνεχόμενη με μικρές αποστάσεις των συλλαβών αλλά όχι διακεκομμένη, χτύπημα. Η στροφή αυτή είναι μια από τις πιο όμορφες στροφές των μαλινουά. Είναι επίσης μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές τους. Την κατατάσσουμε στις πολύ αξιόλογες στροφές (9 βαθμοί max, 3 min), και όπως και το κλοκ, είναι μια σύνθετη στροφή, αλλά οι συλλαβές ακούγονται συνεχόμενα.

Ακούγεται σαν τον ήχο που κάνει ένα άδειο μπουκάλι βυθισμένο εντελώς στο νέρο και που ο αέρας που ξεφεύγει από το στόμιο του, δημιουργεί φυσαλίδες που ανεβαίνουν  και σκάνε στην επιφάνεια με ρυθμό κανονικό και συνεχόμενο.

Η ονομασία αυτής της στροφής μας κάνει να σκεφτόμαστε μάλλον τις φυσαλίδες του νερού που βράζει, αλλά ο ήχος της μοιάζει περισσότερο με τον ήχο που κάνουν οι φυσαλίδες που ξεφεύγουν από ένα βυθισμένο στο νερό μπουκάλι.

Τα σύμφωνα που ακούγονται είναι περίπου τα ίδια με αυτά του κλοκ:

Wv-β, b-μπ, l-λ, και σπανιότερα g-γκ, αλλά ποτέ δεν είναι σύνθετα με λ όπως του κλοκ (βλ, μπλ,γκλ, κλπ), παρά μόνον όταν τοποθετείται στο μέσον το φωνήεν η ο δίφθογγος και  στο τέλος το l,λ.

Τα φωνήεντα που ακούγονται είναι πάντα απλά: ο και ου.

Και οι συνδυασμοί των δύο αυτών δίνουν: βουλ-βουλ-βουλ-βουλ, μπολ-μπολ-μπολ, κλπ.

Ο τόνος πρέπει να είναι βαθύς και γλυκός αλλά με λιγότερη δύναμη από το κλοκ και πιο μακρύς.

Ο ρυθμός των συλλαβών πρέπει να είναι κανονικός αλλά γρήγορος και χωρίς παύση μεταξύ τους.

Η στροφή αυτή λέγεται, επίσης, με το ράμφος κλειστό.

Γ. Rollende waterslager  (Νερό που τρέχει η ρολλέντε).

Φωνή συνεχόμενη.

Η φωνή αυτή είναι επίσης μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές των μαλινουά. Την κατατάσσουμε στις αξιόλογες στροφές (βαθμολόγηση μέχρι 6 βαθμοί και όπως και οι 2 πρώτες είναι μια σύνθετη στροφή αφού ακούγεται ένας αντίλαλος του νερού που κυλάει. Αντιθέτως όμως από αυτές, δεν είναι στροφή με κτύπημα αλλά στροφή με κίνηση συνεχόμενη.

Ακούγεται επίσης σαν τον ήχο που κάνει το βυθισμένο σε νερό μπουκάλι της μπολέντε μόνο που αυτή τη φορά το στόμιο είναι πιο φαρδύ και το μπουκάλι είναι πιο κοντά στην επιφάνεια ώστε οι φυσαλίδες να ξεφεύγουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Άλλη παρομοίωση είναι αυτή με τον ήχο που κάνουμε φυσόντας με ένα καλαμάκι μέσα σε ένα ποτήρι γεμάτο με νερό.

Τρίτη, δε, παρομοίωση είναι αυτή που κάνουν οι φυσαλίδες του νερού που βράζει.

Τα σύμφωνα που ακούγονται πιο συχνά είναι: h-χ, v-β, w-γ και l-λ, δεν υπάρχουν σύνθετα.

Τα φωνήεντα που ακούγονται είναι πάντα απλά: ο, ου, και υ. Και οι συνδυασμοί των δύο αυτών δίνουν: λου-λου-λου, λο-λο-λο-λο, χ(ρ)λου, γ(ρ)λο.

Ο τόνος είναι λιγότερο βαθύς αλλά πιο γλυκός, χωρίς δύναμη και μακρύς. Εάν ο τόνος είναι υψηλός, σκληρός και στεγνός είναι λάθος. Δεν υπάρχουν κτυπήματα αλλά ένα ρολλάρισμα συνεχόμενο. Και αυτή η στροφή λέγεται με το ράμφος κλεστό.

Δ. Chorr και Knorr (Σσορρ και κνορρ).

Φωνή συνεχόμενη.

Το Σσορ και το κνορ, βαθμολογούνται μαζί στην καρτέλα βαθμολόγησης αν και είναι δύο εντελώς διαφορετικές φωνές και παίρνουν έναν βαθμό σαν να ήταν μία στροφή.

Δεν γίνεται να μεταφραστούν γιατί αναπαράγουν φωνητικά τους ήχους που λέει το μαλινουά.

Είναι αξιόλογες στροφές και μπορούν να πάρουν μέχρι έξι βαθμούς.

Και το σσορρ, και το κνορρ, είναι απλές στροφές, χωρίς νερό, συνεχόμενες με διαχωρισμένα κτυπήματα.

Το πουλί που λέει και τις δύο στροφές θα πάρει περισσότερους βαθμούς από αυτό που λέει μόνο την μία. Επίσης, το πουλί που λέει ένα καλό κνορρ θα πάρει περισσότερους βαθμούς από αυτό που λέει ένα καλό σορρ.

Το σσορρ, μοιάζει πολύ με το σσορρ ενός αηδονιού. Επίσης μοιάζει με την φωνή της φραγκόκοτας. Τέλος, μοιάζει ακόμα με τον ήχο που κάνει ένα ηλεκτρικό μοτεράκι που δουλεύει σιγά-σιγά στο ραλεντί, η όταν σχίζουμε ένα κομμάτι πανιού με τα χέρια.

Το κνορρ μοιάζει αρκετά με με τον ήχο που κάνει ένα γουρουνάκι όταν είναι ευχαριστημένο.

Τα σύμφωνα του σσορρ, είναι τα ch-σς, παχύ, και r-ρ στο τέλος, συνεχόμενο. Πρέπει υποχρεωτικά η στροφή να αρχίζει με σς, και τα τελειώνει με ρρρρ.

Τα φωνήεντα του είναι τα ο και ου, αλλά χωρίς να ακούγονται ιδιαίτερα μόνο να δημιουργείται μια αίσθηση απόηχου. Ο συνδυασμός των 2 δίνει: Σσορρ-σσορρ-σσορρ-σσορρ, η σσουρρ-σσουρρ-σσουρρ-σσουρρ.

Τα σύμφωνα του κνορρ είναι τα kn-κν, και r-ρ, συνεχόμενο. Πρέπει υποχρεωτικά η στροφή να αρχίζει με κν και να τελειώνει με ρρρρ. Τα φωνήεντα του είναι επίσης τα ο και ου. Και ο συνδυασμός των 2 δίνει: κνορρρρρρρρ, ή κνουρρρρρρρρ ή χρορρρρρρρ.

Και οι 2 φωνές πρέπει να κελαηδιούνται σε τόνο βαρύ και βαθύ.

Το σσορρ είναι σαν ένα ρυθμικό χτύπημα σε ευθεία. Το κνορρ είναι ένας ήχος πιο μακρύς και μπορεί να λέγεται σε ευθεία η σε καμπύλη. Και οι 2 φωνές πρέπει να λέγονται με το ράμφος κλειστό, αλλιώς ακούγονται πολύ σκληρές και ενοχλητικές.

Ε. Staaltonen (μεταλλικοί ήχοι)

Φωνή διακεκομμένη.

Οι μεταλλικοί ήχοι είναι και αυτοί μια χαρακτηριστική φωνή των μαλινουά, αν και υπάρχει και στο ρεπερτόριο των χαρτζ.

Υπάρχει δε, μια παραλλαγή που λέγεται τζόνκεν η τζονκς, (φωνητική αναπαραγωγή του ήχου που λέει το μαλινουά). Αλλά προσοχή, όλα τα τζονκεν είναι μεταλλικοί ήχοι, αλλά όλοι οι μεταλλικοί ήχοι δεν είναι τζονκεν.

Η στροφή αυτή είναι μια πολύ αξιόλογη στροφή που βαθμολογείται με 9 βαθμούς. Είναι απλή διακεκομμένη στροφή. Απλή γιατί δεν περιέχει νερό, διακεκομμένη γιατί τα κτυπήματα εδώ είναι τα πιο καθαρά από κάθε άλλη στροφή.

Αυτή η στροφή μοιάζει με τον ήχο και τον αντίλαλο που κάνει ένας κρεμασμένος ατσάλινος σωλήνας όταν τον χτυπάμε με ατσαλένια βέργα, η όταν χτυπάμε με το νύχι μας την άκρη ενός κρυστάλλινου ποτηριού.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της στροφής αυτής είναι οι εξής:

 • Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα που προφέρονται από το πουλί
 • Ο μεταλλικός ήχος της
 • Οι διακοπές μεταξύ των ήχων
 • Ο απόηχος η αντίλαλος του κάθε χτυπήματος
 • Η κίνηση των χτυπημάτων καθώς και η συνέχεια τους.

Τα σύμφωνα που προφέρονται από το πουλί πρέπει να είναι: T-τ, tj-τζ, στην αρχή, και nk-νκ στο τέλος.

Τα φωνήεντα που και οι δίφθογγοι πρέπει να είναι: ου, ο και ι, και αν είναι δυνατόν να μην γίνονται ιδιαίτερα αισθητά. Τα α ή ε, μειώνουν την αξία της στροφής.

Και οι καλές συλλαβές πρέπει να ακούγονται σαν: Τινγκ-τινγκ-τινγκ-τινγκ, τονγκ-τονγκ-τονγκ-τονγκ κλπ. Όμως το καλύτερο είναι: Τινγκ-τονγκ, τινγκ-τονγκ, τινγκ-τονγκ.

Τα τζόνκεν είναι από τους καλύτερους μεταλλικούς ήχους και όταν τα μαλινουά τον λέει βαθμολογείται με 7 βαθμούς το λιγότερο. Υποχρεωτικά πρέπει να αρχίζει με tj-τζ, και να τελειώνει με nk-νκ, τα δε φωνήεντα πρέπει να είναι τα Ο-ο, και Ou-ου.

Ο τόνος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε ύψος χωρίς να επηρεάζει την βαθμολογία. Εάν όμως ο τόνος αλλάζει στην ίδια στροφή, αυτό προσθέτει αξία.

Ο ρυθμός πρέπει να είναι κανονικός, αργός και μακρύς. Ο αντίλαλος πρέπει να είναι όσο πιο μακρύς γίνεται.

Η κίνηση πρέπει να είναι σε ευθεία. Η στροφή αυτή λέγεται με το ράμφος μισάνοιχτο.

ΣΤ. Fluiten και Soeten (φλάουτα και Σουττ)

Φωνή διακεκομμένη.

Και αυτή η στροφή είναι μια πολύ αξιόλογη στροφή που βαθμολογείται με 9 βαθμούς.

Είναι απλή διακεκομμένη στροφή. Απλή γιατί δεν ακούγεται νερό, διακεκομμένη γιατί και εδώ έχουμε χτυπήματα.

Υπάρχει και εδώ μια παραλλαγή μεγάλης αξίας που λέγεται Souten ή Soutes-Σουττ και που ακούγεται ακριβώς σαν Σ-ου-τ ή Ζ-ου-τ και που βαθμολογείται με 7 βαθμούς το λιγότερο.

Τα φλάουτα μοιάζουν σαν το σφύριγμα που κάνει κάποιος που φωνάζει τον σκύλο του.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της στροφής αυτής είναι οι εξής:

 • Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα που προφέρονται από το πουλί
 • Το μάκρος των διακοπών μεταξύ των κτυπημάτων της στροφής
 • Το βάθος και το βάρος του τόνου
 • Η βραδύτητα με την οποία λέγονται τα κτυπήματα

Τα σύμφωνα των φλάουτων είναι: Τα S-σ, Ζ-ζ, Ts-τς, D-ντ, και Τ-τ, στην αρχή και Τ-τα ή χωρίς κανένα σύμφωνο στο τέλος.

Τα φωνήεντα και δίφθογγοι είναι: ου και υ. Τα α, ε καθιστούν την στροφή αυτή αρνητική όπως θα δούμε παρακάτω.

Και οι καλές συλλαβές πρέπει να ακούγονται σαν: βουι-βουι-βουι ή ντου-ντου-ντου ή ακόμα τουτ-τουτ-τουτ, ντουι-ντουι-ντουι, ντιου-ντιου-ντιου, βιου-βιου-βιου.

Ο τόνος πρέπει να είναι βαθύς και υπόκωφος αλλιώς η στροφή χάνει την αξία της και μπορεί να γίνει και λάθος. Ο ρυθμός των χτυπημάτων πρέπει να είναι πολύ αργός. Και οι 2 φωνές φλάουτα και σουττ λέγονται με το ράμφος κλειστό.

Ζ. Woeten (βουτ)

Η φωνή αυτή ακούγεται όπως ακριβώς γράφεται: w-ou-t, w-ou-t, w-ou-t, (β-ου-τ-β-ου-τ-β-ου-τ). Μοιάζει με την σουτ, εκτός που το πουλί λέει το β στην θέση του σ και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η φωνή αυτή έχει γίνει πολύ σπάνια και ελάχιστα μαλινουά την λένε πλέον. Όταν καμιά φορά κάποιο πουλί την πει συχνά την συγχέουμε με το κλοκ. Η διαφορά είναι ότι στην βουτ δεν υπάρχει το νερό.

Η. Belen (Καμπανάκια)

Είναι μια απλή, διακεκομμένη, με μικρές αποστάσεις ανά διαστήματα και αξιόλογη στροφή που βαθμολογείται με 6 βαθμούς το πολύ.

Μοιάζει με τον ήχο που κάνει μια μικρή καμπάνα.

Κάθε συλλαβή πρέπει να αρχίζει με L-λ, και να τελειώνει με Ng-νγκ, ή χωρίς σύμφωνο.

Τα φωνήεντα και δίφθογγοι πρέπει να είναι : ι, υ, ιου και ου. Το ου, δίνει μεγαλύτερη αξία στην στροφή.

Και οι καλές συλλαβές πρέπει να ακούγονται σαν: Λι-λι-λι-λι-λι-λι, ή λου-λου-λου-λου-λου, ή λινγκ-λινγκ-λινγκ-λινγκ-λινγκ ή λιουνγκ-λιουνγκ-λιουνγκ-λιουνγκ-λιουνγκ, κτλ.

Η φωνή αυτή μπορεί να λέγεται με μεγάλη ποικιλία και παραλλαγές στους ρυθμούς, τόνους και κίνηση, όπως π.χ. η tilung που είναι διακεκομμένη και ακούγεται ευχάριστα, (tilung-tilung-tilung). Τα μαλινουά λένε τα καμπανάκια με το ράμφος κλειστό.

Θ. Belrol (Συνεχόμενα καμπανάκια)

Είναι μια απλή συνεχόμενη και αξιόλογη στροφή που βαθμολογείται με 6 βαθμούς το πολύ.

Μοιάζει με τον ήχο που κάνει ένα ηλεκτρικό κουδούνι της πόρτας ή το κουδούνισμα του τηλεφώνου.

Κάθε συλλαβή πρέπει να αρχίζει πάντα με R-ρ, και να τελειώνει χωρίς σύμφωνο. Τα φωνήεντα πρέπει να είναι: ι και υ. Και ο συνδυασμός τους δίνει: ριριριριριριρι, ρυρυρυρυρυρυρυ.

Ο ήχος των μπελρόλ είναι αρκετά οξύς και όταν ανεβαίνει πολύ γίνεται αρκετά ενοχλητικός σε σημείο που  πολλοί αμφισβητούν την αξία του.

Για να δώσει στην φωνή αυτή μια μεταλλική ηχώ, το πουλί πρέπει να ανοίξει λίγο το ράμφος του, αλλά τότε δεν έχει ιδιαίτερη αξία.

Τα μπελρόλ, όπως τα καμπανάκια, προσθέτουν λίγη ποικιλία στο κελάηδισμα των μαλινουά.

Ι. Fluitenrol (Συνεχόμενα φλάουτα)

Την στροφή αυτή την κατατάσσουμε στις αξιόλογες στροφές και η βαθμολογία της φτάνει μέχρι τους έξι βαθμούς.

Δεν είναι αποκλειστική φωνή των μαλινουά. Είναι μια απλή συνεχόμενη στροφή και μοιάζει με αυτή της τσίχλας. Μοιάζει επίσης με τα φλάουτα μόνο που ο ρυθμός τους φθίνει και είναι πολύ πιο γρήγορος.

Τα σύμφωνα που ακούγονται πιο ευχάριστα είναι τα d-ντ, και t-τα, και στην αρχή της κάθε συλλαβής. Τα s-σ, sj-σζ, ts-τς, δεν είναι καλά. Τα φωνήεντα πρέπει να είναι τα ou-ου, u-υ, και i-ι, και οι συλλαβές είναι: ντου-ντου-ντου-ντου-ντου, τυ-τυ-τυ-τυ-τυ-τυ-τυ-τυ, ντι-ντι-ντι-ντι-ντι-ντι-ντι-ντι.

Τα συνεχόμενα φλάουτα κελαηδιούνται σε όλες τις σκάλες και τόνους. Τα καλύτερα όμως είναι αυτά που λέγονται σε τόνο βαθύ και ανεβοκατεβαίνοντας.

Τα συνεχόμενα φλάουτα κελαηδιούνται με το ράμφος κλειστό.

Κ. Tjoks ή Tjokken και Tjoekkenrol (Τζοκς η τζόκεν και συνεχόμενα τζόκεν)

Τα τζοκς είναι μια αξιόλογη στροφή και η βαθμολογία της φθάνει μέχρι τους 6 βαθμούς.

Και αυτή δεν είναι αποκλειστική φωνή των μαλινουά. Είναι μια απλή διακεκομμένη στροφή χωρίς νερό που λέγεται με κτυπήματα αργά-αργά.

Αντιθέτως, τα συνεχόμενα τζοκς λέγονται πιο γρήγορα και χωρίς διακοπή.

Και οι 2 στροφές προέρχονται από το αηδόνι και μοιάζουνε με το κελάηδισμα του. Τα τζοκς μοιάζουν επίσης με το κελάηδισμα της τσίχλας.

Τα τζοκς ακούγονται σαν τζοκ-τζοκ-τζοκ-τζοκ, ενώ τα συνεχόμενα τζοκς ακούγονται σαν  τζοκτζοκτζοκτζοκτζοκτζοκ. Κάθε παραλλαγή στα σύμφωνα η στα φωνήεντα λιγοστεύει την αξία της στροφής. Και τα 2 λέγονται με το ράμφος κλειστό, χτυπώντας την άκρη του και μοιάζει ορισμένες φορές με το χτύπημα ξύλινης πόρτας.

Λ. Schlokel και Waterschlokel (νανούρισμα και νανούρισμα με νερό).

Είναι μια απλή διακεκομμένη στροφή που βαθμολογείται μόνο με 3 βαθμούς. Δεν περιέχει του νερού και οι συλλαβές της είναι καθαρά διακεκομμένες.

Υπάρχει όμως και μια παραλλαγή με λίγο νερό που την ονομάζουμε «waterschlokel». Αυτή η στροφή μοιάζει πολύ με το νανούρισμα που κελαηδεί το αηδόνι. Επίσης μοιάζει με την φωνή της μικρής κουκουβάγιας, αλλά με μια μικρή διακοπή ανάμεσα στην κάθε συλλαβή.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της στροφής αυτής είναι:

 • Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα που προφέρονται από το πουλί
 • Ο ρυθμός που προφέρονται οι συλλαβές
 • Η κίνηση με την οποία λέγεται η στροφή

Τα σύμφωνα που προφέρονται από το πουλί πρέπει να είναι: H-χ, B-μπ, L-λ. Τα φωνήεντα και οι δίφθογγοι πρέπει να είναι: ου, ο , υ. Και έτσι έχουμε τις συλλαβές: Χου-χου-χου-χου, χυ-χυ-χυ-χυ, λου-λου-λου-λου, κλπ.

Ο ρυθμός θα είναι πιο αργός από τα συνεχόμενα φλάουτα και πιο γρήγορος από τα φλάουτα. Κάθε συλλαβή θα ακολουθείται από μια μικρή παύση.

Αυτή η στροφή προφέρεται σύμφωνα με μια κίνηση, που μπορεί να είναι:

 • Σε γραμμή ίσια
 • Ανεβαίνοντας
 • Κατεβαίνοντας
 • Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας διακεκομμένα
 • Ποτέ σε καμπύλη

Το πουλί κελαηδάει αυτή την στροφή με το ράμφος κλειστό και κουνάει το κορμί του ρυθμικά με ένα χαρακτηριστικό τρόπο.

Μ. Tours impevus (Μη προβλεπόμενες στροφές)

Κάθε στροφή που δεν εξετάσθηκε στην παρούσα μελέτη των στροφών των μαλινουά πρέπει να την κατατάσσουμε στις μη προβλεπόμενες στροφές. Υπάρχει, δε, η δυνατότητα να δοθούν από τον κριτή κάποιοι βαθμοί.

Μία μη προβλεπόμενη στροφή μπορεί να είναι

 • Μια παλιά κανονική στροφή που χάθηκε και επανέρχεται
 • Μια καινούρια στροφή

Και στις 2 περιπτώσεις ο κριτής πρέπει να κάνει μια ειδική σημείωση στην καρτέλα βαθμολογίας.

Πάντως αυτό είναι σπανιότατο και αποδεικνύει ότι οι φωνές των μαλινουά δεν υφίστανται εύκολα αλλαγές αλλά είναι σταθεροποιημένες.

Δεν πρέπει, εξ’ άλλου να τις συγχέουμε με τις αρνητικές φωνές.

Τέλος, δεν υπάρχει ανώτερη επιτρεπτή βαθμολογία, αλλά είναι αυτονόητο ότι ο κριτής δεν μπορεί να βάλει πάνω από 3 βαθμούς.

Ν. Διάφορες δευτερεύουσες στροφές:

a)      Waterrol: Είναι μια σύνθετη συνεχόμενη στροφή και μοιάζει με ένα αντικανονικό ρολλέντε. Ακούγεται σαν: μπριοροιλουλουι ή μπλαουιρειλολ!!!

b)      Holrol (Βαθύ υπόκωφο ρολ): Είναι μια πολύ όμορφη απλή συνεχόμενη στροφή της κατηγορίας των συνεχόμενων φλάουτων. Ακούγεται σαν: χωλ-χωλ-χωλ-χωλ.

c)      Glou ή Gloekken (γκλου): Απλή συνεχόμενη στροφή που ακούγεται σαν: γκλου-γκλου-γκλου-γκλου.

d)      Lachtoer (χάχανο): Απλή συνεχόμενη στροφή που ακούγεται σαν: χα-χα-χα-χα, ή χη-χη-χη-χη.

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ:

Εκτός από αυτές τις φωνές όμως υπάρχουν και οι αρνητικές που αφαιρούν πόντους (max 3) από την γενική βαθμολογία των πουλιών όπως είναι η RIET (εισπνοές), SONS AIGUS (οξείς τόνοι), SNETTER/SNITER, TOURS NAS AUX (ρινικές στροφές), TJIP-TJER-TSLET. Αυτά τα καναρίνια πρέπει να τα απομακρύνουμε.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΡΩΝΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ.