Η διδασκαλία του τραγουδιού στους νεοσσούς

  1. Το καλό –σωστό τραγούδι του δασκάλου Μαλινουά ή αλλιώς του καθηγητή( Professor)

Το Μαλινουά είναι ένα καναρίνι πού ανοικτό σε ποιότητα τραγουδιού, σε ρεπερτόριο, με τάσεις απόκλισης από τον σωστό τρόπο τραγουδιού. Για τον λόγο αυτό θέλοντας κυρίως να βοηθήσω τους νέους εκτροφείς και με την εμπειρία που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια συζητώντας τόσο με τους διάφορους κριτές αλλά και με διάσημους εκτροφείς, αποφάσισα να σας παρουσιάσω τα σημεία εκείνα που όλοι συμφωνούν στο ερώτημα «ποιο είναι το σωστό-καλό τραγούδι του καναρινιού που λέγεται Μαλινουά».

Σημείο 1ο: να τραγουδάει όσο γίνεται αργά, με βάθος, με νερό, όχι γρήγορα και μεταλλικά, διαθέτοντας στο ρεπερτόριο του οπωσδήποτε όλες τις φωνές ή στροφές(tours).

Σημείο 2ο: θα πρέπει το τραγούδι να αρχίζει και να τελειώνει στην ίδια σταθερά χαμηλή ένταση, διατηρώντας όλο το τραγούδι στο ίδιο επίπεδο. Σε μία οκτάβα όπως θα έλεγαν οι μουσικοί, χωρίς να ανεβάζει τον τόνο ή την ρότα σε καμία στροφή, φωνή ή παραλλαγή της.

Σημείο 3ο: να μην χρησιμοποιεί το φωνήεν (ι) μόνο του μαζί με σύμφωνο (χι-χι-χι, κι-κι-κι, ντι-ντι-ντι) αλλά πάντα σε συνδυασμό με ού ή ό. Δηλαδή βουι-βουι-βουι, λιο-λιο-λιο, ντουι-ντουι-ντουι, ντιου-ντιου-ντιου.

Σημείο 4ο: να έχει όλες τις φωνές απαραίτητα κι αν είναι δυνατό σε βαθμό ίσο και μεγαλύτερο από το ½  του θεωρητικού άριστου δείκτη της κάθε φωνής. Δηλαδή άριστα Klock=12 →ελάχιστη βαθμίδα=6, Bol=9 →ελάχιστη βαθμίδα=4, Rol=6 →ελάχιστη βαθμίδα=3, φλάουτα=9 →ελάχιστη βαθμίδα=4 κλπ.

Σημείο 5ο: Να διαθέτει στο τραγούδι του όσον γίνεται μεγαλύτερο ρεπερτόριο τραγουδώντας εκτός από τις βασικές φωνές, και τις παραλλαγές τους όπου υπάρχουν. Π.χ. στα φλάουτα εκτός από το βασικό (ντου-ντου-ντου), οι παραλλαγές τους είναι βουι-βουι-βουι, ντουι-ντουι-ντουι, ντιου-ντιου-ντιου ή στην Bellen εκτός από την κλασική λι-λι-λι η παραλλαγή της tieung είναι τιλο-τιλο-τιλο η στην σταλτονεν η κλασική είναι τσον-τσον-τσον, και η παραλλαγή της είναι τσιν-τσιν-τσιν, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό το φωνήεν τσ(ο)ν-τσ(ο)ν-τσ(ο)ν, η τσ(ι)ν-τσ(ι)ν-τσ(ι)ν.

Το καναρίνι λοιπόν που συνδυάζει όλα τα ανωτέρω σημεία αλλά καταφέρνει παράλληλα ν΄ αυξάνει την βαθμολογία τους στις πρώτες 3 κατά σειρά klock-bol-rol φωνές τότε αυτό γίνεται ξεχωριστό, ιδιαίτερο, πολύ καλό και προ πάντων κατάλληλο για την διδασκαλία των νεαρών επίδοξων τραγουδιστών.

 

1.1 Τα μαθήματα ενός καθηγητή  

Αν αρχίζουμε το ζευγάρωμα θα χρησιμοποιούμε πουλιά-πατεράδες που:

  • Έχουνε την πιο καλή ποιότητα κελαηδήματος
  • Προέρχονται από καλούς τραγουδιστές
  • Θηλυκά που προέρχονται από καλούς τραγουδιστές

 

Ο πατέρας-πουλί είναι λοιπόν ικανός να χρησιμοποιηθεί και ως δάσκαλος αλλά είναι καλύτερα ο δάσκαλος να μην ζευγαρώσει.

Μπορείς να χρησιμοποιείς έναν αδελφό του δασκάλου, γιατί έχει πιθανώς την ίδια διεύθυνση κελαηδήματος. Σημειώνεται επίσης ότι ο πατέρας χάνει 10% της ποιότητας του όταν τον χρησιμοποιείς για ζευγάρωμα.

Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιείς το πρώτο χρόνο ένα καλό πουλί όχι για το ζευγάρωμα αλλά για διδασκαλία. Έτσι το νέο (καλό) πουλί δεν θα χάνει 10% της ποιότητας του. Ο πρώτος χρόνος ενός πουλιού είναι το πιο σημαντικό. Σ’ αυτό το χρόνο που μαθαίνει να τραγουδάει και δεν θα ξεχάσει τόσο εύκολα το κελάηδημα του. Γι’ αυτό: Να μην χρησιμοποιείς ένα καλό πουλί το πρώτο έτος για ζευγάρωμα αλλά μόνο για διδασκαλία. Μετά το πρώτο έτος, το πουλί θα έχει μάθει σίγουρα το κελάηδημα του και δεν θα χάσει επομένως τόσο γρήγορα την ποιότητα του. Το πρώτο έτος καλό είναι να χρησιμοποιείς έναν αδελφό η ένα πουλί της ίδιας οικογένειας για το ζευγάρωμα για να πετύχετε το ίδιο γένος πουλιών. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα θηλυκά σας! Αν προέρχονται από καλές οικογένειες οι πατεράδες θα έχουνε επίσης την καλή κληρονομικότητα μέσα τους.

Πολύ σημαντικό είναι να ανήκουν ο πατέρας και ο δάσκαλος στην ίδια οικογένεια η να έχουν την ίδια διεύθυνση κελαηδήματος.

Ένα νέο πουλί θα πάρει πιο εύκολο το είδος του κελαηδήματος από τον δάσκαλο αν έχει κιόλας την κλίση γι’ αυτό το είδος τραγουδιού από τον πατέρα του. Αν έχετε τους καλύτερους δασκάλους, και τα πουλιά δεν έχουν την κλίση για κελάηδημα από τον πατέρα τους, δεν θα γίνει τίποτα. Ίσως το νέο πουλί θα μάθει κάτι αλλά δε θα μπορέσει να το μεταδίδει στα παιδιά του. Πιθανώς και να ξεχάσει αυτό το κελάηδημα του μετά από ένα χρόνο.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο δάσκαλος και ο πατέρας πρέπει να έχουνε την ίδια κατεύθυνση κελαηδήματος! Αλλιώς τα νέα πουλιά δε θα προσφέρουν ούτε το κελάηδημα που κληρονόμησαν, ούτε το κελάηδημα που ακούνε από τον δάσκαλο.

Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ τεχνητό κελάηδημα διδασκαλίας όπως δίσκους, κασέτες, cd. Ο μηχανισμός θα αναμιχθεί με το κελάηδημα και ο μαθητής θα μάθει αρνητικούς γύρους όπως «τσιτ», «ριτ», «πιπ», και άλλους.

Πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε την πολλή φασαρία για να μη μάθει το πουλί αρνητικούς γύρους, κραυγαλέους, σκληρούς η ρινόφωνους γύρους/ήχους. Αυτή η φασαρία μπορεί να προέλθει από ψιττακούς σπουργίτια, κουρούνες, καρακάξες κ.α.

1.2   Στιγμή-Τόπος-Περιστάσεις της διδασκαλίας

Σε κάθε πουλί η έλξη για κελάηδημα αρχίζει αμέσως μετά την αλλαγή των φτερών. Το πουλί αλλάζει  τα φτερά του τον Αύγουστο. Οι πρώτες προσπάθειες για σωστό κελάηδημα γίνονται αμέσως μετά την αλλαγή των φτερών.

Θεωρείται σωστό να βάζεις-τοποθετείς (1 δάσκαλο για 15 -20 πουλιά), τη στιγμή που έχουμε πάρει τα παιδιά-πουλιά από τη μητέρα τους (το Μάιο). Οι δάσκαλοι μένουν στο ίδιο κλουβί (μαζί) με τα νέα καναρίνια και έτσι αρχίζει νωρίς τη διδασκαλία. Θα δείτε τους καλούς μαθητές να κάθονται γύρω από τον δάσκαλο να τον προσέχουν όταν κελαηδεί για να μάθουν και να εκπαιδευτούν.

Πολύ σημαντικό να μην έχει ο καθηγητής λάθη και αρνητικούς γύρους. Τα νέα πουλιά μαθαίνουν πιο εύκολα τα λάθη παρά το καλό κελάηδημα. Αν ακούσετε μέσα στο ερμάρι ένα πουλί (μαθητής η δάσκαλος) να τραγουδάει λάθη, να το πάρετε αμέσως έξω από το ερμάρι και να το βάλετε κάπου που δεν μπορούν να το ακούνε τα άλλα πουλιά.

Το ερμάρι με τα μικρά κλουβιά θα το κλείνετε μέσω μιας κουρτίνας. Ανάμεσα στα κλουβιά θα βάζετε μικρές σανίδες χωρισμάτων για να μην μπορεί να δει το ένα το άλλο και να καβγαδίσουν. Τα πουλιά μένουν στο ερμάρι σε μέσο-σκοτάδι για να μην ταραχτούν και να μην μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο παρά μόνο τη διδασκαλία του κελαηδήματος που ακούνε από την αρχή.

ΜΟΝΟ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ