Το Διοικητικό συμβούλιο

 

Ιδιότητα

Ονομ/επώνυμο

Τηλέφωνο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6946236807

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6948783222

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6978248037

ΤΑΜΕΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

6948139565

ΕΦΟΡΟΣ  

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

6976815788